Terug naar omvattend item
Gerecht Cattenbroek en de Uiterdijken van Mastwijk Inventarisnummer 25Akten van overdracht, met akte van kwitantie wegens de ontvangst van de 40e penning en enkele andere bijbehorende stukken, getekende minuten, 1658-1692, 1 pak